Geupload bestand

Toomba ziet Hack Your Future als beweging voor bedrijven om onderling kennis te delen

Omschrijving

Hoe kun je het tekort aan ICT professionals ondervangen door school en werk goed aan te laten sluiten bij elkaar? Toomba helpt graag binnen het project HackYourFuture met het vinden van het antwoord hierop. Operationeel directeur Patrick Berends: “In de ICT werken we allemaal met mensen die graag willen, maar ook moeten leren om bij te blijven omdat de wereld om hen heen constant veranderd.” 

Patrick Berends beschrijft het doel van HackYourFuture als volgt: “We willen dat de teams van de 5 bedrijven die zijn aangesloten bij het project elkaar beter gaan leren kennen, waardoor er een soort van community ontstaat waarbinnen ontwikkelaars elkaar hulpvragen kunnen stellen. Dus dat ze weten wie, waar welke kennis heeft en dat de contactgegevens beschikbaar zijn. Dit zodat er geen drempel meer ervaren wordt om elkaar te benaderen.” Het liefst ziet Berends dat andere MKB bedrijven vanuit de ICT sector zich daar uiteindelijk bij aan gaan sluiten. “Als een beweging van laagdrempelig onderling kennis delen om zo een lerende cultuur te creëren binnen je organisatie. Niet top-down, maar heel erg vanuit de teams en mensen zelf. Het zou mooi zijn als dat ontstaat.”

Kennissessies voor andere bedrijven

Toomba heeft het onderling kennisdelen afgetrapt met een demo over Flutter, een opensource UI-softwareontwikkelkit ontwikkeld door Google. “Dit was een combinatie van theorie en praktijk. Het geleerde konden ze meteen toepassen in een ontwikkelomgeving. Die combinatie opzoeken is altijd goud waard. 87% gaf aan dat het bijdroeg aan de persoonlijke ontwikkeling.” De kennissessie was specifiek bedoeld voor de ontwikkelaars van de 5 bedrijven, maar de andere ondernemers waren ook aangehaakt. Dit om te leren van Toomba hoe zij dit laagdrempelig voorbereiden en organiseren. “Het organiseren van kennissessies was al gebruikelijk binnen ons bedrijf. Voor de coronapandemie presenteerde iedere vrijdagmiddag een collega kennis over een bepaald onderwerp aan het team. Met HackYourFuture doen we dit nu ook voor de teamleden van de andere aangesloten bedrijven.” 

Monitor activiteiten

Berends vindt mooi dat de leercultuurscan die vanuit Techyourfuture is ontwikkeld, ook wordt toegepast op dit project. “Dat betekent dat er ook monitoring plaatsvindt. Elke activiteit die we doen wordt gemonitord. Vooraf en ook daarna. Dit om de ontwikkeling en het leren inzichtelijk te krijgen. Die leercultuurscan geeft zulke geweldige inzichten in hoe het team denkt over het leren binnen de organisatie waarin ze werken, de bijdrage die ze daar aan kunnen leveren, de input en invloed die ze er op kunnen uitoefenen, noem maar op”, vertelt Berends enthousiast. “Zo willen ICT’ers graag direct alles omarmen wat sneller, nieuwer, efficiënter, makkelijker of beter is. Maar dat is bij ons soort bedrijven niet altijd mogelijk met de snelheid waarin wij en onze klanten zich bewegen. Ik vind het interessant om te kijken hoe we dit dan moeten communiceren binnen het team.” 

“Kennis is macht, zegt men. Dat klopt. Maar kennis delen is waar het eigenlijk om gaat.”

Waarborgen leren met actieplan 

Berends vond het ook opvallend dat de bedrijven op het gebied van autonomie lager scoren. “Als bedrijven zijn we nou eenmaal afhankelijk van wat de klant wil. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is om input te geven. Zo kwam uit de leercultuurscan naar voren dat er veel ruimte wordt ervaren om invloed uit te oefenen op de inhoud van het werk. Elk bedrijf scoort hoog op de pijler samenwerken. Dus dat betekent dat de ICT talenten graag bij ons werken vanwege de sfeer en collega’s. Maar ook dat ze heel bewust kiezen voor de beperkte grootte van onze bedrijven omdat ze dan als teamlid veel veelzijdiger kunnen acteren en meer meekrijgen van het bedrijf dan als ze bij een grotere organisatie werken in een groot pand waar verschillende afdelingen zijn. Ook op de onderdelen teamontwikkeling, ruimte en veiligheid scoren we goed. We gaan op basis van deze inzichten kijken welke actieplannen daaruit gemaakt kunnen worden om het hele continue leren van elkaar en binnen het bedrijf zo goed mogelijk te borgen en om tegelijk aan zoveel mogelijk wensen van iedereen te kunnen voldoen.”

Geloof in filosofie HackYourFuture

Berends noemt nog een mooie bijvangst op van het project die hij als ondernemer heeft ervaren. “We deelden de leads die binnenkwamen met elkaar. Zo kwam er bij ons een lead binnen waarvan ik wist dat wij niet konden voldoen aan de vraag, maar een andere partij wel. Die heb ik gedeeld. En vice versa is het ook gebeurd. Dat is wel bijzonder mooi dat alle bedrijven geloven in de filosofie van HackYourFuture en daarin willen participeren. Dit is geen regel die beschreven is, stel je netwerk open voor de projectgroepleden, maar het is wel ontstaan. Dat is een hele mooie beweging. Net als de kruisbestuiving naar elkaar toe. Dat hebben we ook tijdens de eerste lockdown ervaren. Niemand had hier ervaring mee. Dus dan is het waardevol om kennis met elkaar te delen hierover. Wat gebeurt er nu precies bij jouw bedrijf? Wat zijn jullie aan het doen, wat merken jullie in de markt? Zit de markt op slot, welke branche is nog open? Ik vond dat heel fijn. 

“We waren dus eigenlijk helemaal niet meer bezig met het project. Maar van ondernemer naar ondernemer met elkaar in gesprek om te horen hoe het echt gaat. Dus niet wat je altijd hoort, het gaat goed. Maar dat je dan het echte verhaal krijgt. Dat we die cultuur hebben gecreëerd, dat is erg prettig. Men zegt wel eens kennis is macht. Dat is waar. Maar kennis delen is waar het eigenlijk om gaat. Dat is een mooi iets als je dat kunt doen.”  

Over Toomba

Toomba Digital Agency is een bureau voor digitale innovatie & data-driven services. Ze benken bedenken, bouwen en beheren digitale oplossingen als webapplicaties, mobile apps, maatwerksoftware en websites www.toomba.com