Geupload bestand

MapGear geeft met HackYourFuture leren in de organisatie een betere plek

Omschrijving

HackYourFuture stapt precies in het gat bij MKB bedrijven waar het vaak niet lukt om leren en ontwikkelen structureel in te bedden in de organisatie, vindt Wouter Goedhart, medeoprichter van MapGear. “Als klein bedrijf heb je gewoon niet altijd de tijd, geld of kennis om een groot cursusprogramma of trainingsprogramma op te zetten. Dat betekent niet dat we dit niet belangrijk vinden. Daarom hebben we meteen ja gezegd tegen dit project om met meerdere MKB bedrijven uit de ICT-sector samen te gaan kijken hoe we het leren voor onze medewerkers in onze organisaties duurzaam vorm kunnen geven.”

Dat de bedrijven daarin samen optrekken, vindt Goedhart de grootste kracht van HackYourFuture. “We werken als ondernemers op verschillende fronten samen om het leren in onze organisaties een betere plek te geven. Dus niet dat bedrijf A of B iets separaat doet, maar we doen het als één geheel en op een niveau dat je ook echt met elkaar keuzes kunt maken. Als ondernemers zien we het probleem en pakken de ruimte om daar meteen wat aan te doen. De snelheid en de kracht die er achter zit is best groot.”

Leren van concullega’s

Het financiële voordeel van samen optrekken is dus wat Goedhart betreft slechts één positieve kant van de medaille. “Het gaat er ook om dat er best-practices worden uitgewisseld tussen verschillende bedrijven. Ik kan wel een training aankopen, maar dan leren ze van een trainer. In dit project zorgen we ervoor dat we leren van elkaar, van collega bedrijven uit hetzelfde werkveld.  Dat is wel uniek aan dit traject, dat je niet alleen kijkt naar het zelf leren. De noodzaak dat we dingen willen verbeteren, ligt bij iedereen. Iedereen is aan het zoeken hoe je dat kan doen. Dus des te mooier is het als je daar je krachten kunt bundelen.”

“De snelheid en de kracht die achter HackYourFuture zit is best groot”

Gestructureerde doorgroeiprogramma’s

Goedhart vindt de samenwerking met het onderwijs een ander groot pluspunt van dit project. Zo hebben alle bedrijven meegedaan met de leercultuurscan, een onderzoek om de leercultuur in de organisaties zichtbaar te maken en om te komen tot methodieken waarin de proactieve manier van leren structureel bevorderd kan worden. Dat levert belangrijke inzichten op in de eigen organisatie, hoe je er als bedrijf voor staat en hoe de organisatie er tegen aan kijkt. “We hebben nu alleen nog maar een presentatie gehad van de algemene resultaten, de verdieping vindt nog plaats. Maar het is nu al interessant om te zien dat de uitslagen van de verschillende onderdelen redelijk dicht bij elkaar liggen”, merkt Goedhart op. “Daarmee bedoel ik dat de input onder medewerkers van de 5 ICT-bedrijven redelijk consistent is.” Goedhart weet dat uit de eerste inventarisatie is gebleken dat er op de werkvloer ongemerkt veel geleerd wordt. “Het is dus gelukkig niet zo slecht gesteld met het aanbod daarin. Echter, als je personeel wilt vasthouden dan zijn gestructureerde doorgroeiprogramma’s belangrijk. Dat betekent dat je niet elke keer maatwerk moet gaan bedenken, maar dat je dit verweeft in het proces.”

Geremd door corona

Door de coronapandemie is het project helaas nog niet zo ver als gepland.  “We hadden in deze fase van het project willen zeggen, kijk eens wat we allemaal gedaan en bereikt hebben. Maar we worden toch wel heel erg geremd door de maatregelen omdat er relatief weinig te organiseren valt. Dat leren vraagt er immers ook om dat je contact met elkaar hebt en betrokken bent. Zeker als je verschillende bedrijven bij elkaar zet. Des te mooier zou het zijn als je ontwikkelaars van bedrijf a en b bij elkaar kunt zetten. Maar dat gaat nu ook niet. We lossen dit wel deels op met online meetings in Teams, maar dat geeft nooit dezelfde interactie als je daadwerkelijk bij elkaar in één ruimte zit. We hebben nu wel het stramien staan. Maar ik ben er van overtuigd dat op basis van de leercultuurscan en de vervolgacties die daarop komen, we nog veel meer nuttige informatie gaan krijgen om kennis verder te ontwikkelen tijdens het werk. Ik hoop ook dat we de zaken die we hebben opgestart doorgetrokken worden. Daarnaast zie ik ook nog wel kansen voor verdere samenwerking met het onderwijs. Bijvoorbeeld door onze medewerkers gebruik te laten maken van de opleidingsmogelijkheden van de betrokken onderwijsinstellingen Saxion en Windesheim.”

Ontwikkelaars presenteren

Ondanks dat nog niet alle doelen zijn behaald, kijkt Goedhart met goed gevoel terug op de deelname van MapGear aan HackYourFuture. “De kennis, ervaring en contacten die we hebben opgedaan zijn zeer waardevol. Het project is nog niet afgerond. De verdieping sessies over de leercultuurscan, 4 kennissessies en de hackathon staan nog op stapel. MapGear organiseert de kennissessie van april. “We gaan nog kiezen waar we over gaan vertellen en ook welke ontwikkelaar de presentatie gaat doen. Want dat is ook weer zo’n praktisch voorbeeld van persoonlijke ontwikkeling binnen dit project. Hoe vaak komt het voor dat een ontwikkelaar een presentatie geeft. Goedhart weet het antwoord: bijna nooit.”

Over MapGear

MapGear is een jong en innovatief ICT bedrijf gespecialiseerd in Geo informatie. Met een klein en gespecialiseerd team van 18 personen ontwikkelen ze met locatie gebonden gegevens webapplicaties met interactieve kaarten voor ruim 250 opdrachtgevers uit diverse sectoren. Tevens bieden ze de TouchTable en IT-dienstverlening aan. www.mapgear.nl