Bedrijvenloket

Bedrijvenloket gemeente Deventer

Het gemeentebestuur van Deventer hecht grote waarde aan een vitale economie. Op tal van terreinen wordt inzet gepleegd, gericht op het behoud en versterken van het economisch klimaat. De economische dynamiek is een van de speerpunten van het huidige college. Ter ondersteuning van het relatiebeheer met het bestaande bedrijfsleven en vestiging van nieuwe bedrijvigheid is er een bedrijvenloket actief, bestaande uit drie accountmanagers:

Jack Windt

Theo van Raaij

Marthijn Koorenhof

In het algemeen kun je stellen dat het accountmanagement een verbindende factor is tussen bedrijfsleven en gemeente. Bij het bedrijvenloket komen heel veel uiteenlopende vragen en/of verzoeken binnen. Een deel daarvan kan telefonisch worden afgedaan. Een deel kan worden doorgeleid naar collega’s en bij een deel is het van belang wat meer zicht op de situatie te krijgen c.q. is een bedrijfsbezoek handig. Het elkaar persoonlijk ontmoeten en kennen is dan van belang! 

Waarvoor kunt u het accountmanagement benaderen?
• U wilt een bedrijf vestigen of uitbreiden en bent op zoek naar een nieuwe locatie;
• U wilt doorgeven dat uw bedrijf verhuist of dat het wordt beëindigd;
• U wilt meer weten over het Deventer bedrijfsleven; (welke bedrijven, ondernemersnetwerken en - verenigingen zijn er);
• U hebt vragen over vergunningen of bestemmingsplannen in relatie tot bedrijvigheid; en u kunt de juiste informatie niet vinden op de site www.deventer.nl/ondernemen/bedrijf-vestigen/vergunningen-regelingen
• U wilt een specifieke bedrijfskavel van de gemeente kopen. 

 

De accountmanagers zijn te bereiken via: https://www.deventer.nl/bedrijvenloket

 

bron: businessindeventer.nl