Hack Your Future! MKBIDEE 2019

In Deventer heeft een groep ict bedrijven haar krachten gebundeld in het kennisplatform Deventer Informatiestad met de ambitie om ict talent te behouden en aan te trekken en zeker voor deze groep mkbérs. In die samenwerking zijn die mkb’ers tot de conclusie gekomen dat een investering in de ontwikkeling van zittend personeel nog onvoldoende aangepakt word, maar wel noodzakelijk is om in te kunnen (blijven) spelen op complexe klantvragen. Tegelijkertijd ervaren de mkb’ers dat zij niet zelf in staat zijn om personeel te gaan ontwikkelen. Middels bundeling van de krachten in dit project willen we hier impuls aangeven om samen te gaan werken en expertise op te bouwen en niet te vergeten binnen Deventer Informatiestad een open leercultuur te ontwikkelen. De deelnemende bedrijven in deze regio zijn: MapGear, MSML en Programic.

Het consortium bestaat verder uit een aantal kennisinstellingen. Dit zijn Saxion (academie Creatieve Technologie, lectoraten Smart Industry & Human Capital en Strategisch HRM) en Windesheim.