Hack Your Future winnaar MKBIDEE 2019

ICT bedrijven, onderwijs en Deventer Informatiestad hebben de krachten gebundeld met de ambitie om ict talent te behouden en aan te trekken en zeker voor MKB-bedrijven. Het project is beloond met een bijdrage van MKBIdee2019 van met Ministerie van EZK.

In de samenwerking zijn de mkb’ers tot de conclusie gekomen dat een investering in de ontwikkeling van zittend personeel nog onvoldoende aangepakt word, maar wel noodzakelijk is om in te kunnen (blijven) spelen op complexe klantvragen. Tegelijkertijd ervaren de mkb’ers dat zij niet zelf in staat zijn om personeel te gaan ontwikkelen. Middels bundeling van de krachten in dit project willen we hier impuls aangeven om samen te gaan werken en expertise op te bouwen en niet te vergeten binnen Deventer Informatiestad een open leercultuur te ontwikkelen. De deelnemende bedrijven in deze regio zijn: MapGear, MSML, Toomba en Syscon en Programic.

Het consortium bestaat verder uit Saxion (academie Creatieve Technologie, lectoraten Smart Industry & Human Capital en Strategisch HRM), Windesheim en Deventer Informatiestad.

Kijk voor meer informatie op de site van RVO via onderstaande link:

https://www.mkbideenetwerk.nl/project/hackyourfuture-icters-ontwikkelen-voor-de-toekomst/

hackwinnaarMKBidee2019