Hacknews end 2020 - HackYourFuture

HackYourFuture is een samenwerking van vijf ICT bedrijven in Deventer en Lelystad; MapGear, MSML, Toomba, Programmic en Syscon met Saxion academie mens en arbeid, lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen Windesheim en Deventer Informatiestad. Doel is om kennisontwikkeling binnen en tussen MKB ICT-bedrijven te stimuleren en daardoor ICT talent beter te kunnen aantrekken en behouden. In deze editie van Hacknews delen we de laatste ontwikkelingen. Wil je meer weten over het project zelf? 

In deze nieuwsbrief

  • Agenda
  • #Hackyourfuture: “Stimuleren van ontwikkeling"
  • Interview deelnemer Programic: “Samen kan het wel”
  • Tip van Programic: Doe mee met de hackathon
  • Aanbod leercultuurscan
  • Monitor: wat leren we van elkaar?
  • Online webinar van Toomba over Flutter van Google

Agenda

Vrijdag 18 december: online webinar Flutter door Toomba
Vrijdag 29 januari: georganiseerd door Saxion en Windesheim
Vrijdag 19 februari: (Programic)
Donderdag 4 maart Hackaton
Vrijdag 26 maart: (MSML)
Vrijdag 30 april: (MapGear)
Vrijdag 28 mei: (Syscon)

Lessen van HackYourFuture geven medewerkers grip op eigen ontwikkeling

“We moeten van het idee af dat je mensen ontwikkeld met een opleiding en cursus”, vindt Stephan Corporaal, lector bij Saxion. “Ontwikkeling zet je alleen in gang door dit te integreren met het dagelijkse werk. Door te zorgen voor uitdaging, afwisseling en vooruitzicht, ruimte voor innovatie en creativiteit, met inspirerende voorbeelden en leiderschap.”

Het project HackYourFuture wil concrete handvaten bieden aan MKB ondernemers om te zorgen voor een integrale leercultuur.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is volgens Corporaal dat dit in een samenwerkingsverband wordt opgepakt. “MKB-ondernemers hebben niet de massa om individueel een geformaliseerd of maatwerk scholingstraject op te zetten. Samen lukt het wel om dit vorm te geven. Daar zit een belangrijke winst in. Het leert je ook om met een andere blik naar de werkelijkheid te kijken en met andere ondernemers te sparren die dezelfde uitdagingen hebben.”

Lees meer over de geleerde lessen.  

Actieve rol Programic bij creëren ontwikkelomgeving voor IT medewerkers

Programic is als softwarebureau vanaf de start, nu 4 jaar geleden, continue bezig met de vraag hoe ze de kennisontwikkeling van haar medewerkers zo goed mogelijk kan faciliteren. Mede-eigenaar Bram van Dam zegt daarover:  “Het oprichten van een academie zoals grote organisaties doen is voor ons te tijdsintensief en kostbaar. We zijn dan ook meteen actief aangehaakt toen het project HackYourFuture van start ging. Door gezamenlijk op te treden met andere bureaus is het nu haalbaar om een sterke ontwikkelomgeving op te richten voor ons team. Samen kan het wel!’

“De IT sector is een markt die zich razend snel ontwikkelt”, weet Van Dam uit eigen ervaring. “Wat vandaag de standaard is, kan over 2 jaar volledig verouderd zijn. Dat vraagt om een leergierige houding en een team dat zich blijft ontwikkelen.  HackYourFuture heeft ons de kans geboden om met een paar kleine bureaus een dynamische leeromgeving te creëren, door het samen te doen beschikken we over de benodigde capaciteit, tijd en ruimte. Gezamenlijk hebben we als bureaus gekeken welke overeenkomstige behoeften we hebben.

Lees meer over de gezamenlijke aanpak.

Tip van Programic: doe mee met de Hackathon

Op 4 maart 2021 organiseren we een Hackathon. We gaan dan samen in teams met studenten van het Windesheim en Saxion en developers van verschillende bureaus in 1 dag prototypes ontwikkelen voor het digitaliseren van winkeliers in Deventer. Helemaal in deze tijd is het belangrijk om onze lokale winkels te helpen te digitaliseren. Door middel van deze hackaton willen we deze winkeliers in staat stellen hun producten en diensten ook digitaal te kunnen aanbieden. En zo de strijd te kunnen aangaan met de grote retailhandels met grote budgetten. Ervaren ontwikkelaars en software architecten geven advies, tips en tricks om samen te komen tot de beste proof of concepts. Een vooraanstaande spreker maakt de dag compleet. Bedrijven of studenten die graag een bijdragen willen leveren zijn van harte welkom.

Je kunt hier meer informatie opvragen over de hackathon.

Monitor: wat leren we van elkaar?

De deelnemende bedrijven en scholen willen met elkaar in dit project een effectieve en aantrekkelijke ontwikkelomgeving realiseren, waarin leren met en van elkaar centraal staat. Daarin kunnen de bedrijven  bijvoorbeeld in gezamenlijkheid werken aan kennisuitwisseling, teamontwikkeling, kwaliteitsverbetering. Daarom zijn vanuit het project een aantal activiteiten gestart, zoals een scrum training, kennissessies en een hackaton. In deze activiteiten worden de medewerkers van de bedrijven in de lead gezet voor hun eigen ontwikkeling en die van hun team. Medewerkers worden bevraagd voor en na elke activiteit, om in beeld te krijgen hoe er wordt geleerd en welke effecten daarmee worden bereikt

Doe je mee aan een activiteit? Vul dan vooral de vragenlijsten in zodat we leren van elkaar

Aanbod leercultuurscan

Wil je zelf een integrale leercultuur opzetten? Maak dan kosteloos gebruik van de leercultuurscan die voor dit project is ontwikkeld. Je weet daarna waar de aandachtspunten liggen voor jouw bedrijf.

Je kunt hier de leercultuurscan opvragen bij Stephan Corporaal.

Kennissessies en netwerkborrel

Samen weten we meer! Dat is het idee achter de organisatie van de kennissessies. Deze sessies hebben als doel: het delen van kennis en de bijdrage aan de ontwikkeling van de betrokken IT-professionals.

De afgelopen periode hebben geïnventariseerd welke thema’s de medewerkers van de betrokken berdrijven interessant vinden om te bespreken en te delen. Op basis van deze inventarisatie gaan we een programma samentellen voor de komende vier maanden. Elke laatste vrijdag van de maand zal er een sessie plaatsvinden van 16.00 tot 17.00 welke wordt afgesloten met een gezellige vrijdagmiddagborrel.

Leercultuurscan:

Samen met de IT-bedrijven werken we aan een leercultuur. Daarom is er afgelopen periode een leercultuurscan uitgezet onder de betrokken bedrijven. Deze scan is een vragenlijst die is ontwikkeld door Saxion en Windesheim en heeft als doel om in beeld te brengen hoe het is gesteld met de verschillende onderdelen van de leercultuur. Over enkele weken zullen de resultaten met de bedrijven worden besproken. We kijken dan tevens hoe de leercultuur kan worden verbeterd.

Kennissessie Flutter mobile App development

Op vrijdag 18 december 2020 om 16:00 uur houd Toomba een online webinar over het toepassen van Flutter. Flutter is het mobiele UI-Framework van Google en biedt ontwikkelaars een snelle manier om native applicaties te ontwikkelen voor iOS en Android. De kennissessie is georganiseerd vanuit HackYourFuture en is bedoeld om ondernemers en developers op de hoogte te brengen over de slimme mogelijkheden van Flutter bij het ontwikkelen van mobile apps. Spreker : Kevin de Jong Developer at Toomba.

Je kunt je hier aanmelden voor deelname aan het webinar.

Vragen/ opmerkingen over de nieuwsbrief
Alfred Liefers
06-50508160
info@informatiestad.nl