Hacknews start 2021

HackYourFuture is een samenwerking van vijf ICT bedrijven in Deventer en Lelystad; MapGear, MSML, Toomba, Programmic en Syscon met Saxion academie mens en arbeid, lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen Windesheim en Deventer Informatiestad. Doel is om kennisontwikkeling binnen en tussen MKB ICT-bedrijven te stimuleren en daardoor ICT talent beter te kunnen aantrekken en behouden. In deze editie van Hacknews delen we de laatste ontwikkelingen. Wil je meer weten over het project zelf? 

In deze nieuwsbrief

  • Toomba: “Geloof in filosofie HackYourFuture”
  • Tip van Toomba: Monitor je activiteiten
  • Werken aan je leercultuur start met een scan
  • MapGear: “Geef leren een betere plek in organisatie”
  • Tip van MapGear: Leer van concullega’s
  • Interessante uitkomsten leercultuurscan

 

Patrick Berends

Toomba: Hack Your Future beweging om samen kennis te delen

Hoe kun je het tekort aan ICT professionals ondervangen door school en werk goed aan te laten sluiten bij elkaar? Toomba helpt graag binnen het project HackYourFuture met het vinden van het antwoord hierop. Operationeel directeur Patrick Berends: “In de ICT werken we allemaal met mensen die graag willen, maar ook moeten leren om bij te blijven omdat de wereld om hen heen constant veranderd.”

Patrick Berends beschrijft het doel van HackYourFuture als volgt: “We willen dat de teams van de 5 bedrijven die zijn aangesloten bij het project elkaar beter gaan leren kennen, waardoor er een soort van community ontstaat waarbinnen ontwikkelaars elkaar hulpvragen kunnen stellen. Dus dat ze weten wie, waar welke kennis heeft en dat de contactgegevens beschikbaar zijn. Dit zodat er geen drempel meer ervaren wordt om elkaar te benaderen.” Het liefst ziet Berends dat andere MKB bedrijven vanuit de ICT sector zich daar uiteindelijk bij aan gaan sluiten. “Als een beweging van laagdrempelig onderling kennis delen om zo een lerende cultuur te creëren binnen je organisatie. Niet top-down, maar heel erg vanuit de teams en mensen zelf. Het zou mooi zijn als dat ontstaat.”

Lees het complete interview met Patrick Berends

Tip van Patrick: monitor je activiteiten met leercultuurscan

Patrick Berends van Toomba vindt het mooi dat de leercultuurscan die vanuit Techyourfuture is ontwikkeld, ook wordt toegepast op dit project. “Dat betekent dat er ook monitoring plaatsvindt. Elke activiteit die we doen wordt gemonitord. Vooraf en ook daarna. Dit om de ontwikkeling en het leren inzichtelijk te krijgen. Die leercultuurscan geeft zulke geweldige inzichten.

Werken aan je leercultuur start met een scan

Veel bedrijven zijn bezig met de vraag hoe zij leren en ontwikkelen kunnen stimuleren bij medewerkers. Het ontwikkelen van een leercultuur is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Saxion heeft daarom samen met Windesheim in opdracht van Tech Your Future een leercultuurscan ontwikkeld.

De leercultuurscan is een vragenlijst waarmee verschillende aspecten van de leercultuur worden uitgevraagd bij medewerkers. De verschillende aspecten zijn: Inhoud van het werk, psychologische veiligheid, samenwerken en de leidinggevende.

Lees hier verder over de inhoud van de leercultuurscan

Wouter Goedhart

MapGear geeft door project leren in organisatie betere plek

HackYourFuture stapt precies in het gat bij MKB bedrijven waar het vaak niet lukt om leren en ontwikkelen structureel in te bedden in de organisatie, vindt Wouter Goedhart, medeoprichter van MapGear. “Als klein bedrijf heb je gewoon niet altijd de tijd, geld of kennis om een groot cursusprogramma of trainingsprogramma op te zetten. Dat betekent niet dat we dit niet belangrijk vinden. Daarom hebben we meteen ja gezegd tegen dit project om met meerdere MKB bedrijven uit de ICT-sector samen te gaan kijken hoe we het leren voor onze medewerkers in onze organisaties duurzaam vorm kunnen geven.”

Dat de bedrijven daarin samen optrekken, vindt Goedhart de grootste kracht van HackYourFuture. “We werken als ondernemers op verschillende fronten samen om het leren in onze organisaties een betere plek te geven. Dus niet dat bedrijf A of B iets separaat doet, maar we doen het als één geheel en op een niveau dat je ook echt met elkaar keuzes kunt maken. Als ondernemers zien we het probleem en pakken de ruimte om daar meteen wat aan te doen. De snelheid en de kracht die er achter zit is best groot.”

Lees het complete interview met Wouter Goedhart

Tip van Wouter: leer van concullega’s

“In dit project zorgen we ervoor dat we leren van elkaar, van collega bedrijven uit hetzelfde werkveld.  Ik kan wel een training aankopen, maar dan leren ze van een trainer”, ziet Wouter Goedhart als best-practice. “De noodzaak dat we dingen willen verbeteren, ligt bij iedereen. Iedereen is aan het zoeken hoe je dat kan doen. Dus des te mooier is het als je daar je krachten kunt bundelen.”

techyourfuture

Interessante uitkomsten leercultuurscan voor bedrijven

De afgelopen periode is de leercultuurscan afgenomen onder medewerkers van MapGear, Toomba, MSML, Programic en Syscon. De uitkomsten geven een beeld hoe medewerkers de verschillende aspecten ervaren en kan aanleiding geven om bepaalde aspecten in de organisatie aan te pakken. Hierbij de belangrijkste uitkomsten puntsgewijs samengevat.

1: werksfeer en verbondenheid met collega’s belangrijke drijfveer
De eerste uitkomst is dat medewerkers bij deze bedrijven werken vanwege de werksfeer, onderlinge verbondenheid, inhoudelijke uitdaging en ontwikkelmogelijkheden.

2: projectmatig leren, verbeteren en samenwerken
De scan laat zien dat het leren in de bedrijven gericht is op drie aspecten: verbreding en de verdieping van vakkennis, verbetering van de kwaliteit en het verbeteren van de samenwerking c.q. de effectiviteit van het team.

3: vergroten van de autonomie is een aandachtspunt
Opvallend is dat medewerkers van alle bedrijven gemiddeld alle aspecten van de leercultuur goed beoordelen, uitgezonderd het onderdeel autonomie. Dit doordat het veel opgedragen werk betreft.

Lees hier de uitgebreide toelichting uitkomsten leercultuurscan 

Ook geïnteresseerd in de leercultuurscan?

Het ontwikkelen van een leercultuur is een belangrijke voorwaarde om continue ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren. Maar hoe maakt jouw bedrijf dat ontwikkelen zo leuk en aantrekkelijk mogelijk? Ontdek het antwoord met de leercultuurscan! 

Neem contact op met Rosalie Le Feber- Korevaar (docent HRM en onderzoeker lectoraat Leven Lang Ontwikkelen -  hogeschool Windesheim) (088 469 9585)

Vragen/ opmerkingen over de nieuwsbrief
Alfred Liefers
06-50508160
info@informatiestad.nl

"In projectaanpakken als scrum zitten waardevolle kansen om te leren in het werk”