Disclaimer

Deventer Informatiestad heeft de website www.informatiestad.nl ontwikkeld om informatie te verstrekken aan mensen die geïnteresseerd zijn in de informatiesector van de stad Deventer. 

Geen van deze informatie mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deventer Informatiestad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Bij het samenstellen van de inhoud van informatiestad.nl is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website en Deventer Informatiestad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van informatiestad.nl. Informatiestad.nl geeft toegang tot websites en informatie van derden. Deventer Informatiestad is ook niet aansprakelijk voor de informatie die aangeboden wordt door derden.

De presentatie en inhoud van deze site zijn beschermd door de huidige wetgeving inzake de intellectuele eigendom, die betrekking heeft op informatiestad.nl. Geen enkel deel van deze site mag worden gereproduceerd of weergegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Deventer Informatiestad. 

Elke reproductie, gebruik en/of wijzigen gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deventer Informatiestad kan een inbreuk vormen.

De inhoud, illustraties, foto’s, beelden, teksten en het andere materiaal op deze website vallen onder de intellectuele eigendomsrechten en zijn in eigendom van Deventer Informatiestad.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, of overplaatsing naar een andere website is verboden.

Copyright van de aangeboden informatie op informatiestad.nl ligt bij Deventer Informatiestad. Dat geldt ook voor logo- en fotomateriaal. Niets uit deze portal mag zonder toestemming worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.