Leercultuurscan deelnemers HackYourFuture levert interessante uitkomsten op

Vrijdag 19 februari 2021

De afgelopen periode is de leercultuurscan afgenomen onder medewerkers van MapGear, Toomba, MSML, Programic en Syscon. De uitkomsten geven een beeld hoe medewerkers de verschillende aspecten ervaren en kan aanleiding geven om bepaalde aspecten in de organisatie aan te pakken. Hierbij de belangrijkste uitkomsten puntsgewijs samengevat.

 

1: werksfeer en verbondenheid met collega’s belangrijke drijfveer

De eerste uitkomst is dat medewerkers bij deze bedrijven werken vanwege de werksfeer, onderlinge verbondenheid, inhoudelijke uitdaging en ontwikkelmogelijkheden.

Gezien de kleine omvang van de bedrijven waarin iedereen elkaar kent, is het logisch dat een prettige werkomgeving een belangrijk drijfveer is. Een andere belangrijke troef voor bedrijven om medewerkers aan zich binden is de mogelijkheid tot ontwikkeling in het werk. Medewerkers laten zich daardoor ook motiveren.

 

2: projectmatig leren, verbeteren en samenwerken

De scan laat zien dat het leren in de bedrijven gericht is op drie aspecten: verbreding en de verdieping van vakkennis, verbetering van de kwaliteit en het verbeteren van de samenwerking c.q. de effectiviteit van het team.

Het werk vraagt dat medewerkers zich continu verdiepen en nieuwe technieken van bijvoorbeeld applicaties, programmeertaal en dergelijke. Daarbij is het leren gericht op verbetering van de kwaliteit van het afgeleverde werk en het verbeteren van de samenwerking en de effectiviteit van het team. Dit hangt samen met de manier van werken. Vaak wordt er gewerkt met scrum of een andere projectmatige aanpak. Dit is gericht op constante verbetering van het product door evaluatie van het proces, aanpak en het feedback geven aan elkaar. In projectaanpakken zoals scrum zitten dus hele waardevolle kansen om te leren in het werk!

“In projectaanpakken als scrum zitten dus waardevolle kansen om te leren in het werk”

 

3: vergroten van de autonomie is een aandachtspunt

Opvallend is dat medewerkers van alle bedrijven gemiddeld alle aspecten van de leercultuur goed beoordelen, uitgezonderd het onderdeel autonomie. Dit doordat het veel opgedragen werk betreft. 

Vooral de mate waarin aandacht wordt besteed aan reflectie en feedback, de psychologische veiligheid, de mate waarin wordt samengewerkt en het leiderschap worden positief beoordeeld. Dit is wederom te verklaren door de kleine omvang en persoonlijk karakter van de bedrijven en de manier waarop er projectmatig wordt gewerkt. Het onderdeel autonomie wordt wat lager beoordeeld. Medewerkers geven vooral aan dat zij niet hun eigen werktempo kunnen bepalen en dat zij vooral opgedragen werk uitvoeren. Dit kan tevens te maken hebben met de manier van werken waarin zij vooral een opdracht direct voor een opdrachtgever uitvoeren. Het vergroten van de autonomie zou een aandachtspunt kunnen zijn.

Hoe nu verder?

Deze scan had als doel een eerste aanzet te geven om de leercultuur in de verschillende bedrijven te versterken. Uiteraard zijn er per bedrijf nuances in de uitkomsten. Daarom gaan we per bedrijf in gesprek om de uitkomsten te verkennen.

Ook geïnteresseerd in de leercultuurscan?

Neem contact op met Rosalie Le Feber- Korevaar (docent HRM en onderzoeker lectoraat Leven Lang Ontwikkelen -  hogeschool Windesheim) / 088 469 9585

 

Tips:

Lees de publicatie Leercultuur in het MKB: geen luxe maar noodzaak

Lees het artikel “Sleutelen aan een proactieve leercultuur in technische MKB bedrijven