Financieringsvouchers mkb-ondernemingen, Coronacrisis 2020

Vrijdag 5 juni 2020

De Provincie Overijssel heeft een subsidieregeling: financieringsvoucers mkb ondernemingen, Coronacrisis 2020 (USOVFMC). Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor de volgende steunmaatregelen dan wel verruimde maatregelen van het Rijk:

  • BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf) 
  • GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona)
  • COL (Corona-Overbruggingslening)
  • KKC (Klein Krediet Corona)

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1500 per aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 (9:00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 150.000 dit toelaat. 

Klik hier voor meer informatie en aanvragen