Het smart contract: hoeksteen van de blockchain

Woensdag 8 maart 2017

Blockchain is bezig aan een ongekende opmars; in elk geval in tijdschrift- en krantenkolommen en in techblogs, maar steeds vaker ook aan de directietafels van uiteenlopende bedrijven. Zogenoemde ‘smart contracts’ vormen een belangrijk element binnen de beloftevolle nieuwe technologie: ze leiden tot meer efficiency en lagere kosten. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de beveiliging ervan.

53 miljoen euro: dat duizelingwekkende bedrag wist een handige hacker afgelopen zomer buit te maken. De gedupeerde partij: investeringsfonds The DAO. De diefstal kon plaatsvinden door een coderingsfout in een via blockchain-platform Ethereum ontworpen ‘smart contract’. Dankzij de ontwerpfout wist de hacker zogenoemde Ether-tokens, het betaalmiddel binnen Ethereum, door te sluizen naar een ander smart contract dat onder zijn beheer viel.

Potentieel
De digitale diefstal temperde eerder dit jaar het enthousiasme over de blockchain. Dat laat onverlet dat de blockchain-technologie dit jaar een bescheiden doorbraak beleefde: steeds meer bedrijven en organisaties onderzoeken de mogelijkheden van de nieuwe technologie voor hun eigen business. Het grootste potentieel ligt naar verwachting in de financiële wereld; banken, verzekeraars en vermogensbeheerders die binnen de keten geen waarde weten toe te voegen en die te maken hebben met arbeidsintensieve en tijdrovende administratieve processen, kunnen naar verwachting flinke concurrentie tegemoet zien. Doordat de blockchain de rol van trusted third party overneemt, krijgen traditionele tussenpersonen het naar verwachting zwaar.

Smart contract
Binnen de blockchain-technologie is een centrale plek ingeruimd voor het zogenoemde smart contract: een stuk programmeercode dat ervoor zorgt dat de gemaakte afspraken zelfstandig door de blockchain worden uitgevoerd. Zo kan het smart contract een betaling vrijgeven zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het contract wordt uitgevoerd op netwerken die buiten het bereik van de deelnemers liggen. Is het protocol eenmaal geactiveerd binnen de blockchain, dan voert het zichzelf verder volledig autonoom uit; beïnvloeding van buitenaf is niet meer mogelijk. Het gebruik van smart contracts leidt op die manier tot lagere kosten (er is geen menselijke tussenpersoon meer nodig); bovendien kan het smart contract binnen de blockchain realtime worden geüpdatet.

Besparingen
Dankzij de smart contracts kan de gemiddelde consument op jaarbasis tot 450 euro aan bank- en verzekeringskosten besparen, zo becijferde Capgemini recent. Een smart contract brengt alle partijen in de verzekeringsindustrie – consumenten, verzekeraars, tussenpersonen en derde partijen – samen in één platform en kan de plaats innemen van traditionele, schriftelijke overeenkomsten. Daardoor kunnen claims bij zorg-, auto-, huis- en reisverzekeringen sneller worden afgehandeld: er hoeven minder formulieren ingevuld te worden. Bovendien is er minder interactie tussen de verzekerde en de verzekeringspartij nodig. Alleen al in de autoverzekeringsindustrie kunnen smart contracts naar schatting wereldwijd een kostenbesparing van 19 miljard euro opleveren.

Kanttekeningen
Toch zijn er vooralsnog ook kanttekeningen te plaatsen bij smart contracts. Het grootste probleem is dat de inhoud zichtbaar is voor alle gebruikers van de betreffende blockchain; dus ook inclusief alle eventuele bugs en onvolkomenheden. Dit gegeven leidde onder meer tot de eerder genoemde diefstal door een hacker. Waar blockchain-technologie in potentie veel te bieden heeft op het gebied van onder meer snelheid, transparantie en beveiliging, zullen obstakels als deze eerst overwonnen moeten worden voordat de grootschalige doorbraak van de blockchain en smart contracts een feit is.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat binnenkort in Outsource Magazine verschijnt. Bron: IT-Executive.