Wat zeggen de politieke partijen over digitalisering?

Zaterdag 4 maart 2017

De verkiezingen komen dichterbij, de eerste debatten zijn al gevoerd en de campagnes komen nu echt op stoom. Politieke partijen hebben het vooral over de bekende grote thema’s: zorg, immigratie, onderwijs. Maar hebben ze ook een visie op de digitalisering van onze samenleving? Herkennen ze de kansen die ICT biedt voor economie en maatschappij? Om antwoorden op die vragen te vinden heeft NederlandICT de programma’s van elf partijen langs de meetlat gelegd van het Manifest voor de Digitale Economie. Het resultaat is de verkiezingsmatrix digitalisering: een overzicht met partijstandpunten over digitalisering op zes thema’s. Lees verder op:

https://www.nederlandict.nl/verkiezingsmatrix/