Informatiestad Deventer

Waarom Deventer Informatiestad?


De digitale transformatie van de wereld gaat nog steeds razend snel. Waar Deventer zicht kan bogen over een rijke historie en op dit moment ook een breed palet aan bedrijven, staat dit onder hoge druk. Bedrijven moeten voortdurend met nieuwe verdienmodellen komen om hun plek in de markt te behouden. Groei van de bedrijven en de werkgelegenheid staat onder hoge druk en gekwalificeerde medewerkers in de informatiesector zijn schaars. De stad Deventer ziet de informatiesector als een van de belangrijkste bouwstenen voor economische groei. Deventer Informatiestad wil met partners in de stad, Deventer uitbouwen tot de sociale innovatie- en informatiestad van het Oosten.

 

Deventer Informatiestad zal invulling geven aan deze ambitie door onderwijs, overheid, ondernemers, medewerkers en burgers bij elkaar te brengen. We gaan gebruik maken van de synergie in de stad en creëren sociale innovatie, economische groei en werkgelegenheid. Focus en ondernemerschap is daarbij nodig om de ambitie in 2020 te realiseren.

 

Het platform Informatiestad versterkt de informatiesector door:

  • Een inspirerend vestigingsklimaat,
  • Innovatief ondernemen,
  • Meer en aansluitend ICT onderwijs,
  • Aanzetten tot samenwerking.

Wat gaat het opleveren?

  • Stijging economische omzetwaarde met € 75 miljoen in 2020
  • Daling maatschappelijke lasten van € 3 miljoen in 2020
  • Afname leegstand kantoorruimte met 40.000 m2 in 2020
  • Deventer staat op de kaart als open innovatie en Informatiestad
  • Groei welvaart en welzijn in hele stad; burgers, bedrijven en instellingen