Over ons

Wij bouwen aan Deventer Informatiestad

Informatie is al eeuwen een handelsmerk van Deventer. Deventer is de thuisbasis van een groot aantal kennisintensieve bedrijven zoals ingenieursbureaus, softwarebedrijven en hightech productiebedrijven. Een substantieel gedeelte van de Deventer Beroepsbevolking is werkzaam in de informatiesector. 

In 2012 stelde de Economische Kopgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente, de Deventer Economische Visie tot 2020 op onder de  naam: Deventer DEVisie2020. Het resultaat leverde drie profielen op die de economische ontwikkeling van de stad vorm moeten geven:  

  • Boeiende Be-leefstad,  
  • Duurzame Maakstad, 
  • Open Informatiestad.  

Bij de aanscherping van de profielen in het voorjaar van 2016 op basis van “Handen in een” heeft de Deventer Economische Alliantie het profiel Informatiestad geformuleerd als “Open big data, innovatie en e-commerce” als een van de zes (nieuwe) profielen.  

Vanuit deze profilering en de visies van de gemeente Deventer, MKB Deventer en Deventer kring van Werkgevers zijn de volgende vijf pijlers onder Deventer Informatiestad geformuleerd:  

• creëren economische groei en werkgelegenheid;  

• een inspirerend vestigingsklimaat voor startups en scale ups;  

• voorop lopen in sociale innovatie;  

• meer en betere onderwijsmogelijkheden; 

• positief imago stad Deventer als Informatiestad. 

In de stad zijn tal van iniatieven om de stad Deventer beter op de kaart te zetten en de welvaart te bevorderen. Deventer Informatiestad levert vanuit de pijlers een belangrijke bijdrage aan de stadsmarketing van Deventer. 

 

Stuurgroep:

Gideon Haan (Topicus en voorzitter stuurgroep)

Karel Heijink (CEO Agrovision en voorzitter DKW)

Flora van Houwelingen (gemeente Deventer)

André Roos (Directeur Saxion school voor ondernemerschap)

Yohyon van Zantwijk (Emrys en bestuurslid MKB Deventer)

 

Projectleiding:

Alfred Liefers (Machaon en kwartiermaker Informatiestad)

Dennis Haarman (D-etail en projectleider e-commerce MKB)

Holger Boswijk (gemeente Deventer)

Arno Groenendijk (gemeente Deventer)

Dick Beekman (gemeente Deventer)