Topicus B.V.

Over Topicus B.V.

Dit is het moment! Dat voelen we allemaal bij Topicus. Waarom? Omdat nergens zo enthousiast wordt gewerkt aan digitale oplossingen die de zelfredzaamheid van de burger vergroten. Wij richten ons op belangrijke maatschappelijke onderwerpen binnen de Zorg, Finance, Overheid, Legal en Onderwijs. Bijna iedereen in Nederland komt wel eens in aanraking met onze vooruitstrevende digitale producten. Het geheim van ons succes? We weten wat er speelt en zorgen voor passende antwoorden.

Dit doen we met meer dan 650 talenten die de nieuwste technologie inzetten en daarmee briljante ICT oplossingen bedenken en bouwen. Van betere, bereikbare zorg en transparante finance, tot gedegen onderwijs en een gezonde relatie met de overheid. 

De sfeer bij Topicus is ongedwongen en informeel. Toch wordt er serieus en professioneel aan grote projecten gewerkt. Ook is er ruimte voor ontwikkeling van ondernemerschap en creatieve uitspattingen. Die combinatie zorgt ervoor dat we constant technische uitdagingen zoeken. Om onszelf en onze klanten scherp te houden. En tot digitale producten van betekenis te komen.

Wat te bieden

Topicus & Finance

De financiële markt is continu in beweging. De traditionele rollen worden doorbroken. Door nauwe samenwerking met onze financiële klanten zien we wat er speelt en wat er nodig is. Vertrouwen winnen met de beste oplossingen. Fintech software die precies dat doet waar deze tijd om vraagt. Software die mensen en systemen verantwoord verbindt. Verschuif de verhoudingen in jouw voordeel!

Topicus & Zorg

Goede informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen wordt steeds belangrijker voor optimale zorg. Wij creëren een omgeving die mensen uitnodigt tot het verantwoord delen, van informatie, inzichten en inspanningen om vol vermogen te werken aan betere en betaalbare zorg. Zodat alle partijen precies weten wat ze te doen staat. En patiënten of cliënten makkelijker toegang hebben tot de mensen die ze beter gaan maken. Voel het vermogen.

Topicus & Onderwijs

Topicus is van mening dat elke leerling en student in het onderwijs recht heeft op zijn eigen leerroute. Dit kan alleen ontstaan als er gewerkt wordt in adaptieve educatieve applicaties die bij elkaar worden gebracht in een overzichtelijke omgeving. In het school informatie systeem wordt de leerling gevolgd vanuit een compleet plaatje; resultaten, sociaal emotioneel, manier van leren en de creativiteit. De leerkracht blijft de spil in het leerproces waarbij de verschuiving meer naar coachen en begeleiding gaat dan het overbrengen van de theorie. Door moderne apps worden ouders, leerlingen, studenten en docenten bij elkaar gebracht.

Topicus & Overheid

Betere samenwerking tussen gemeenten, gezinnen, jeugdzorg en sociale wijkteams. Door naar ze luisteren, te anticiperen op markttrends en anders te durven denken en doen. Zo ontwikkelen wij technologie die de samenwerking tussen de betrokken partijen verbetert en de zelfredzaamheid van de burgers vergroot.

Topicus & Legal

Digitalisering heeft grote impact op de juridische sector. De manier van werken verandert en er ontstaan kansen die er eerst niet waren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de juridische keten slimmer ingericht kan worden door professionals efficiënter en beter te laten samenwerken, zodat alle (keten)partners elkaar versterken. Zo kan de integratie van oplossingen zorgen voor een toegankelijke, gebruiksvriendelijke koppeling tussen de individuele kantoorsystemen en de systemen van de rechtspraak en andere partners. Wij leggen deze digitale brug met de advocaat als centrale regisseur. Met Instrumenti kunnen kantoren nu simpel en efficiënt digitaal procederen en wordt procederen veiliger, overzichtelijker en gemakkelijker.

Netwerk

Zorg&ICT beurs, DevDev, samenwerking Saxion en andere hogescholen, (technische) universiteiten, Meetups, samenwerkig NLJUG etc.